Par mums

SIA Maritime industries LTD sniedz tehniska rakstura un kuģu apkalpes komplektācijas pakalpojumus uz dažāda tipa kuģiem.

SIA Maritime Industries LTD darbojas kopš 2012. gada. Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir kuģu tehniskās apkalpošana un jūrnieku darbiekārtošanas pakalpojumi.

Savā pastāvēšanas laikā uzņēmums ir sniedzis pakalpojumus uz dažāda tipa kuģiem Baltijas jūrā, Ziemeļjūrā, Melnajā jūrā.

Uzņēmums ir izveidojusies laba sadarbība ar vairākiem Somijas un Latvijas kuģniecības uzņēmumiem. Uzņēmumam ir savs pastāvīgais pārstāvis Somijā.

Uzņēmums savas darbības sfēras sertificējis atbilstoši standartam LVS EN ISO 9001:2015 : "Darbiekārtošanas pakalpojumi kuģu apkalpes komplektēšanā saskaņā ar starptautiskās darba organizācijas "2006.gada konvencijas par darbu jūrniecībā" prasībām. Kuģu tehniskā apkalpošana".