Pakalpojumi

Kuģu tehniskais serviss. Kuģu apkalpes komplektēšana. Konsultanta pakalpojumi.

Kuģu tehniskais serviss:

- kuģa korpusa un klāju mazgāšana;

- kuģa korpusa un klāju krāsošanas darbi; 

- kuģa motortelpu un citu tehnisko telpu tīrīšanas darbi; 

- kuģa mezglu remontdarbi, tai skaitā metināšanas darbi;

- citi remontdarbi pēc klienta pieprasījuma.

Tehniskā servisa darbi var tikt veikti kā kuģa reisa laikā, tā arī kuģim atrodoties piestātnē vai dokā. 

Tehniskā servisa darbus veic atbilstoši sertificēti un kvalificēti jūrnieki.

Kuģu apkalpes komplektēšana:

- kvalificētu virsniegu un ierindnieku atlase darbam uz kuģiem;

- jūrnieka līguma sagatavošanas un noslēgšanas formalitātes;

- vīzas formalitāšu kārtošana;

- karoga valsts apliecības un sertifikāti;

- īslaicīgu darbu veikšanai uzņēmums piedāvā ārpakalpojumu - uzņēmuma darbinieku (sertificētu jūrnieku) nosūtīšanu uz kuģi, klientam nepieciešamo darbu vai kuģa amata pienākumu izpildei.

Konsultanta pakalpojumi:

- kuģu, tai skaitā atpūtas kuģu, reģistrācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošana un klienta pārstāvība reģistrācijas iestādēs;

- juridiskie pakalpojumi jūrniekiem, kuģu īpašniekiem, kravu eksportētājiem un pārvadātājiem jūras tiesību citos civiltiesību jautājumos;

- kuģu remontdarbu plānu un tāmju sagatavošana.

Citi tehniskie darbi:

- metālkonstrukciju, iekārtu un būvju tīrīšanas un remontdarbi.