Tjänster

Tekniska tjänster för fartyg, bemanning och konsultation.

Tekniska tjänster för fartyg:

- rengöring av skrov och däckområden;

- målning av skrov och däckområden;

- rengöring av maskinrum och andra tekniska utrymmen;

- reparationer, inclusive svestarbeten;

- andra reparationer enligt kundens önskemål.

Tekniska tjänsterna kan utföras ombord under drift eller vid hamnupphåll. Tekniska arbeten utförs av kvalificerad personal.

Bemanning:

- rekrytering av sjöfarare;

- för utförande av tillfälliga arbeten som företaget erbjuder externa tjänster

- för att skicka företagets anställda (certifierade sjömän) till ett fartyg för att utföra arbetet eller tjänsteplikt nödvändiga för kunden.

Konsultation:

- utarbetandet av de handlingar som krävs för registrering av fartyg, inklusive fritidsbåtar, och representation av kunden vid registreringen myndigheter;

- juridiska tjänster för sjöfolk, rederier, exportörer last och transportörer i frågor som gäller sjörätt och andra medborgerliga rättigheter;

- utarbetandet och planering av reparationsarbeten på fartyg, inklusive kostnads uppskattningar.

Övriga tekniska tjänster:

- rengöring och reparation av metallkonstruktioner, inventarier och byggnader.